二十四史 | 四库全书 | 古今图书集成 | 历史人物 | 说文解字 | 成语词典 | 甲骨文合集 | 殷周金文集成 | 象形字典 | 十三经索引 | 字体转换器 | 篆书识别 | 近义反义词 | 对联大全 | 家谱族谱查询 | 哈佛古籍

首页 | 国学书库 | 影印古籍 | 诗词宝典 | 精选 | 汉语字典 | 汉语词典 | 部件查字 | 书法字典 | 甲骨文 | 解密 | 历史人物 | 历史典故 | 姓氏 | 民族 | 世界名著 | 软件下载

历史 | 四库全书 | 全文检索 | 古籍书目 | 正史 | 成语词典 | 康熙字典 | 说文解字 | 字形演变 | 金 文 | 年号 | 历史地名 | 历史事件 | 官职 | 知识 | 中医中药 | 留言反馈

首页 > 影印古籍 >

《陽武縣志:12卷》

【《陽武縣志:12卷》 】
《哈佛燕京中文特藏》中有《陽武縣志:12卷》阳武县志:12卷
Tan, Shi., creator|Yang, Zhongzhen.|談諟.| 楊仲震.
Qianlong 11 [1746]|1744| 乾隆11 [1746]
 请到【哈佛燕京中文特藏】网站,或:点此直达

 嫌挨个下载麻烦的、是收藏控的、有条件的可以选择4T硬盘速服务
 下载方法:【右键另存为】即可。 pdf-djvu-uvz-pdg阅读器下载:pdf-djvu-uvz-pdg
 本站上百万册影印古籍pdf、djvu、海量资料,直接从上面的搜索框输入检索即可。
古籍书目检索】可查约百万种古籍,包括宋刻本、明抄本、清抄本、民国版本等。

寳綸樓集不分卷 流寇志十六卷 滇南銅政考一卷 兒易内儀以六卷 陶靖節集十卷 心要經一卷 漸西村人稿 歐洲新志一卷 思生錄二卷 詩談一卷 桐鄕縣一卷 改併五音類聚四聲篇十五卷 蟻術詞選四卷 寶積三昧文殊師利菩薩問法身經一卷 曾城詩集四卷 帝王世紀一卷 趣園圍棋入門碎譜四卷 清儀閣雜詠一卷 人表考九卷 荒鹿偶談四卷 征西紀畧 春秋大成講意三十一卷 汪純翁文鈔十二卷 古靈先生文集二十五卷附錄一卷增刊一卷續增一卷 人生必讀書十二卷 西藏賦一卷 集古印譜不分卷 左忠貞公剩稿四卷 論語孔注證僞二卷 麗體金膏(拜颺集)八卷 [光緒]安東縣志十五卷首一卷 學耨堂文集八卷詩稿九卷詩馀二卷 霞客遊記一卷 讀書小記周禮二卷 皇明名臣琬琰錄二十四卷 禪源諸詮集都序(禪那理行諸詮集)四卷 俄國蠶食亞洲史略一卷 樂元語一卷 經韻樓集六卷 憺園文集三十六卷 瞿聘君全集十一種 中山狼傳一卷 通天犀三十四部 宋寶章閣直學士忠惠鐵庵方公文集四十五卷 典故列女全傳四卷 聖諭便講附律一卷 古籐書屋文鈔七卷 松雲閣詩鈔一卷 晉王韶之神境記一卷 京音簡字述略一卷 方程一卷 守玉山房存稿四卷 [浙江東陽]茂陵馬氏宗譜□卷 佛說本相倚致經一卷 佛說菩薩修行四法經一卷 回敎哲學 山谷琴趣外編三卷 古今笑三十六卷 霞外詩集十卷 醫方全書五種 行各部院衙門白文 批摺舊式 滿漢檔冊 鈔本滿文戶口冊 乾隆五十二年六月, 嘉慶十二年十月來文檔 正藍旗滿洲都統檔册 鎮守杭州等處將軍滿文檔案冊 鎮守荊州等處檔冊 [第四甲喇檔冊] [奏摺檔簿] [淸戶部奏摺底] 上諭奏摺檔:參贊大臣富咨送乾隆三十九年十二月分 淸字奏摺檔貳:駐藏辦事大臣奏摺檔 行軍紀律 軍令 中俄咸豐十一年條約檔 滿譯古文 第六才子書全部繙譯:繙譯第六才子書 翻譯考試題 [鈔本滿文册] 楊升庵先生批點文心雕龍:文心雕龍:文心雕龍音註:10卷 三合便覽 滿漢步兵操練法 察哈爾公台吉等源流冊 [雍正, 乾隆朝正紅旗奏摺檔]:奏摺 [嘉慶, 道光朝正紅旗奏摺檔]:奏摺 [咸豐, 同治朝正紅旗奏摺檔], v.79-115:奏摺, v.79-115 [光緖, 宣統朝正紅旗奏摺檔], v.116-167:奏摺, v.116-167 [奏摺雜檔], v.168-178:奏摺, v.168-178 [正黃, 正藍, 正白, 鑲紅, 鑲藍等旗奏摺檔], v.179-189:奏摺, v.179-189 四書:御製繙譯四書 漢滿蒙藏四體合璧大藏全咒:大藏全咒:同文韻統:阿禮嘎禮讀咒法 [箴言] 蒙文蒙古源流:蒙古源流 初學指南 滿蒙合璧三字經註解 滿蒙合璧三字經註解 新譯蒙漢千字文 蒙文彙書 三合便覽:蒙文指要:清文指要 三合便覽:蒙文指要:清文指要 新刻大漢三合明珠寶劍全傳:新刻三合明珠寶劍全傳:三合明珠寶劍全傳:三合剑:一卷 金陵中祀樂譜攷正:[三卷] 風雅宜人 要穴須知 稿鈔桃花館信札 梅花書屋尺牘輯要:稿本梅花書屋信札:四卷 錦香亭:四卷 五鳳吟:四卷 新世鴻勳:定鼎奇聞:大明崇禎傳:四卷 [袁簡齋信札鈔] [醉月山人詩稿:一卷], 文稿五卷 學庸遵註 [兵法集要] [屯防便覽] [孔氏公文稿] 屋裏先生散記 律例書 [臯蘭書院古文類鈔:十九卷] 刑案初編:四川成案[四卷], 附稟稿 袁端敏公奏稿 [秉設粥廠以濟災民等事宜函] [李鴻章倡辦海軍往來電稿] 吳摯父先生詩:一卷 筠樓詩義 [江南機器製造局公牘] [中興將帥別傳]:一卷 王夢樓雜著:一卷 春曉亭詩鈔:望古堂詩錄:悟雲寮詩草:苕華山館詩存:一卷 光緖論說:一卷 燕楂吟草:一卷 行空器圖說:第一編 [六卷] 康濟改修魚雷練船並添購器具卷宗 [金陵軍需報銷總局報銷冊:四卷] [討論軍需善後報銷章程往來函] 東林九賢象贊 遊芳閑詠:一卷 藤花書屋瑣記:[九卷] [清光緖間軍務批文鈔] [Jian zhu] gong cheng ji lǖe:[建築]工程紀略:工程記略 造呈移承查史貴任前在阜寧任内經手錢粮交代登復冊底稿 在城鄉各甲副書額冊簿 隨聞集 [清光緖三十三年海州知事汪任交代駁冊] 李貴任前在清邑任内經徵各年正雜各款銀錢應支應補應抵應删會算交代駁冊稿 [清光緖山陽縣知事交代駁冊] [清光緖贛榆縣知事交代登復冊] [清光緖桃源縣知事交代駁冊] [清光緖如臯縣查造單任交冊存記] [清末江蘇各縣書院寺廟等經費簿] 考札類餘錄 諶王牘稿合鈔 李躍門百蝶圖:三冊 淡淡軒詩抄:七卷 耕香閣雜鈔 [清光緖間兩江總督奏稿鈔] 詩序集說:一卷 [安徽省司法彙登] 核放各營廉俸餉乾攤扣細數 [清光緖寶山縣交代駁冊] [清光緖間天津電報局支款清冊:八卷] 冬烘說法:枵腹子論書:三卷, 附枵腹子論書一卷 說文部首分畫檢字:說文引經分經檢字:一卷, 說文引經分經檢字一卷 儲慧軒詩鈔:一卷 一枝巢所見集:一卷 袁午橋先生軍務奏稿:午橋先生軍務手筆奏稿:一卷 蝟毛集:一卷 姓譜類對:一卷 [清末江蘇省各縣縣函底稿] 東流縣民國六年秋成全案:一卷 [清末江蘇雲南等省奏摺公函鈔] 日新格 [江人鏡友朋書札:蓉舫信箋:三卷 愛菊軒詩草:一卷 簿書糟粕:奏摺一卷 謗書, v. 1-3:[四卷] 蘇藩政要:一卷 [清江西捐鹽務題稿及告示章程] [清咸豐鹽務奏稿及鹽運各督撫部堂來咨] 探杏書屋墨選:一卷 吕氏世谱 旌德吕氏续印宗谱十四卷首一卷 船头村吕氏族谱六卷 吕氏族谱 暨阳开化吕氏宗谱二十二卷 毘陵吕氏谱十八卷 述德编 马氏家乘 关西马氏世行录 干渡马氏重修宗谱 浭阳马氏家谱 湖田马氏五修族谱 会稽吴融马氏分支谱十卷 马氏家谱 安次得胜口马氏家谱不分卷 会稽马氏宗谱四卷 马氏族谱 会稽马氏宗谱 常州马氏宗谱前编八卷首一卷末一卷续编二卷首一卷末一卷 洞庭林屋马氏宗谱八卷首一卷 西洞庭林屋马氏宗谱 中湘韶山毛氏二修族谱 余姚丰山毛氏族谱十四卷首三卷末一卷 毛氏四修族谱 毛氏族谱 万载毛氏宗谱 达郭毛氏宗谱十二卷 刘村毛氏世谱不分卷 益阳毛氏四修族谱 余姚丰山毛氏族谱十四卷首三卷末一卷 毛氏宗谱七卷 韶山毛氏房谱 中湘韶山毛氏续修房谱六卷首一卷 毛氏宗谱七卷 茅氏宗谱 如皋冒氏宗谱十卷 梅氏族谱四卷 金陵梅氏文谱十卷 梅氏宗谱十二卷 孟子世家流寓奉天府岫岩城岔沟支谱 谈助 一卷(清)王崇简撰 说梦 二卷(清)曹家驹撰 啸亭杂录 十卷 续录三卷(清)礼亲王昭连撰 麈余 一卷(清)曹宗[王番]撰 玉台书史 一卷(清)厉颚撰 陶说 六卷(清)朱琰撰 闲处光阴 二卷(清)抟沙拙老撰 吴逆取亡录 一卷(清)苍弁山樵撰 述异记 三卷(清)东轩主人撰 日贯斋涂说 一卷(清)梁同书撰 乾嘉诗坛点将录 一卷(清)舒位撰 香畹楼忆语 一卷(清)陈裴之撰 玉台画史 一卷(清)汤漱玉撰 藤阴杂记 十二卷(清)载璐撰 花烛闲谈 一卷(清)于鬯撰 扬州梦 四卷(清)周生撰 遁斋偶笔 二卷(清)徐昆撰 关陇舆中偶忆编 一卷(清)张祥河撰 游梁琐记 一卷(清)黄轩祖撰 儒林琐记 一卷(清)阙名撰 大狱记 一卷 附录二卷(清)黄人撰 香莲品藻一卷 贯月查一卷 采莲船一卷 金园杂纂一卷 响履谱一卷 宋 杨无咎 撰 清 方绚 注 书笺 帖笺合一卷 画笺 纸笺 墨笺 笔笺 砚笺 琴笺合一卷 香笺 茶笺 盆玩笺 鱼鹤笺 山斋笺合一卷 起居器服笺 文房器具笺 游具笺合一卷 传奇(唐)裴[金刑]作 集异记 二卷(唐)薛用弱撰 博异志(唐)谷神子撰 维摩诘经变文(唐)无名氏撰 大目[牛建]连冥间救母变文(唐)无名氏撰 王昭君变文(唐)无名氏撰 八相变文(唐)无名氏撰 舜子至孝变文(唐)无名氏撰 雪涛小说(明)江盈科作 玄怪录(唐)牛僧孺撰 艾子杂说传(宋)苏轼撰 艾子后语(明)陆灼撰 艾子外语(明)屠本[峻(山→田)撰 权子(明)耿定向撰 憨子杂俎(明)屠本[峻(山→田)撰 李氏杂述(明)李贽撰 剪灯新话(明)瞿佑撰 剪灯馀话(明)李昌祺撰 李卓吾尺牍(明)李贽撰 玉茗堂尺牍(明)汤显祖撰 刘知远传(诸宫调)(金)无名氏撰 娇红传(元)宋梅洞作 杨氏女杀狗劝夫杂剧(元)萧德祥撰 新刊关目诈妮子调风月(元)关汉卿撰 功臣宴敬德不伏老(元)杨梓作 钱大尹智勘绯衣梦(元)关汉卿作 大都新刊关目的本东窗事犯(元)孔文卿作 赵匡义智娶符金锭杂剧(元)无名氏撰 新刻出像音注岳飞破虏东窗记(元)无名氏撰 杨东来先生批评西游记(元)吴昌龄撰 
特别致谢 | 收藏本站 | 欢迎投稿 | 意见建议 | 国学迷
Copyright © 国学大师 古典图书集成 All Rights Reserved.
免责声明:本站非营利性站点,以方便网友为主,仅供学习研究。
内容由热心网友提供和网上收集,不保留版权。若侵犯了您的权益,来信即刪。scp168@qq.com

ICP证:鲁ICP备19049252号